مسابقات ,زورخانه ,ورزش ,کیلو ,هيات ,نامه ,هيات ورزش ,ایین نامه ,كارت بيمه ,هیات ورزشهای ,ورزش هیات ,هیات ورزشهای پهلوانی

به منظور احيا، رونق و توسعه ورزش هاي زورخانه اي طرح برگزاري یک دوره مسابقات به شرح زير تنظيم يافته كه به مورد اجرا گذارده میشود.

هيات ورزش هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای بیرجند و كليه زورخانه هايي كه ظرفيت شركت در جام را دارند جهت حضور در دومین دوره اين رويداد دعوت بعمل مي آورد تا در برگزاري هر چه باشكوه تر اين مسابقات هيات را ياري نمايند.

نحوه شركت و برگزاري مسابقات:

  • ·مسابقات بصورت آزاد (اوپن)  انجام ميگيرد.
  • ·سن شركت كنندگان نبايستي از 15 سال كمتر باشد.
  • ·مسابقات به صورت مهارت هاي فردی  در دو وزن ذیل برگزار می گردد.

ردیف

اوزان مسابقه

وزن میل

1

-80 کیلو

25 کیلو گرم

2

+80 کیلو

30 کیلو گرم

  • ·به قهرمانان هر مهارت در پايان هر دوره جوائزي طبق صلاحديد كميته فني تعلق خواهد گرفت.
  • ·شركت در مسابقات منوط به دارا بودن كارت بيمه حوادث ورزشي خواهد بود. (ارائه كارت بيمه ورزشي  الزامي و توسط سرپرست فني مسابقات بررسي خواهد شد)
  • ·مسئوليت امور باستاني كاران هر زورخانه در طول مسابقات بعهده مربي و سرپرست تيم زورخانه مربوطه مي باشد.
  • ·شركت كنندگان در مسابقات ملزم به رعايت مفاد آيين نامه صادره از سوي هيات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان خواهند بود.
  • ·احكام قهرماني زورخانه ها در پايان مسابقات از سوي هيات ورزش هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای استان و مسئولين استان اهداء خواهد شد. ثبت نام از تاریخ 01/07/94 لغایت 06/07/90 خواهد بود که این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
  • ·زمان مسابقات روز جمعه 10/6/94 ساعت 14 در محل زورخانه موسی بن جعفر(ع) برگزار خواهد شد

در صورت نیاز وسئوال به شماره 09151611354 آقای رضا آفتابی تماس حاصل فرمائید.

ضمناً ایین نامه میل گیری سنگین عیناً ایین نامه سال 93 فدراسیون خواهد بود

منبع اصلی مطلب : هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان بیرجند
برچسب ها : مسابقات ,زورخانه ,ورزش ,کیلو ,هيات ,نامه ,هيات ورزش ,ایین نامه ,كارت بيمه ,هیات ورزشهای ,ورزش هیات ,هیات ورزشهای پهلوانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مسابقات میل سنگین جام غدیر